9 VAI TRÒ CỦA KỄM (Zn) ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Kẽm (Zn) là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, nghĩa là nó cần với số lượng nhỏ hơn so với các chất dinh dưỡng đa lượng nhưng đóng vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Kẽm rất quan trọng đối với chức năng của enzyme, giúp ổn định DNA và tham gia vào nhiều quá trình sinh lý và sinh hóa khác nhau ở thực vật.

Trạng thái thiếu kẽm ở cây có múi

  1. Kích hoạt và xúc tác enzyme:

Kẽm là thành phần cấu trúc hơn 300 enzyme tham gia vào các quá trình trao đổi chất khác nhau trong thực vật, kích hoạt, xúc tác và ổn định enzyme, hỗ trợ các phản ứng sinh hóa cơ bản.

  1. Quang hợp và tổng hợp diệp lục:

Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp chất diệp lục, sắc tố xanh cần thiết cho quá trình quang hợp. Nó tạo điều kiện cho sự hình thành chất diệp lục, hỗ trợ hấp thụ ánh sáng và chuyển đổi năng lượng trong quá trình quang hợp.

  1. Tổng hợp protein và chuyển hóa axit amin:

Kẽm rất cần thiết cho quá trình tổng hợp protein, ảnh hưởng đến việc sản xuất enzyme và protein cấu trúc, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa axit amin và giúp hình thành các axit amin thiết yếu, là thành phần tạo nên protein.

  1. Tổng hợp DNA và RNA:

Kẽm rất quan trọng cho quá trình tổng hợp DNA và RNA, góp phần ổn định di truyền và phân chia tế bào thích hợp, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của tế bào bằng cách đảm bảo sao chép chính xác vật liệu di truyền.

  1. Điều hòa Auxin và nội tiết tố:

Kẽm đóng vai trò trong quá trình tổng hợp và điều hòa các hormone thực vật, bao gồm cả auxin, rất quan trọng cho các quá trình tăng trưởng khác nhau. Kẽm ảnh hưởng đến việc vận chuyển, phân phối và truyền tín hiệu hormone, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật.

  1. Sự phát triển của rễ và hấp thu chất dinh dưỡng:

Kẽm cần thiết cho sự phát triển của rễ, thúc đẩy sự kéo dài và phân nhánh của rễ, giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và nước, tạo điều kiện cho sự hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, hỗ trợ dinh dưỡng tổng thể cho cây trồng.

  1. Cơ chế phòng vệ và chống chịu stress:

Bổ sung kẽm đầy đủ góp phần tăng khả năng chống chịu stress bằng cách nâng cao khả năng của cây trồng đối phó với các tác nhân gây stress môi trường khác nhau, bao gồm cả hạn hán và nhiễm mặn. Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp các hợp chất bảo vệ, hỗ trợ chống lại mầm bệnh và stress oxy hóa.

  1. Sự hình thành hoa và hạt:

Kẽm rất cần thiết cho sự hình thành hoa và hạt, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và phát triển hạt giống. Kẽm ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng sống của hạt giống, ảnh hưởng đến thế hệ cây trồng tiếp theo.

  1. Phân hủy và tái tạo protein:

Kẽm tham gia vào quá trình phân hủy protein và tái tạo axit amin, hỗ trợ việc huy động chất dinh dưỡng trong thực vật. Hàm lượng Kẽm cân bằng rất quan trọng để đạt được sự tăng trưởng, phát triển và năng suất tối ưu của cây trồng. Quản lý kẽm thích hợp thông qua bón phân thích hợp và cải tạo đất là điều cần thiết cho nền nông nghiệp bền vững và đảm bảo cây trồng được tiếp cận đầy đủ với vi chất dinh dưỡng quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *