Chuyên mục: Cây Hồ tiêu

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM TRÊN CÂY HỒ TIÊU

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM TRÊN CÂY HỒ TIÊU Phòng bệnh cho vườn tiêu a) Giống tiêu -Trồng mới: Chọn trồng các giống tiêu có năng suất cao ít nhiễm bệnh như giống Tiêu trung lá lớn, Tiêu trung lá vừa, Tiêu sẻ lá lớn. -Nhân giống: Chỉ sử dụng hom giống […]